Výrobní technologie

Hotová jídla jsou vyráběna za přísných hygienických podmínek při dodržování všech zásad HACCP.

Po uvaření jsou ihned přeloženy do gastronádob a šokově zchlazeny.
Teplota v jádře pokrmu musí klesnout během max. 90 minut z výchozích 70°C na pouhé 2°C.
Po tomto šokovém zchlazení, jsou jídla porcována a po jednotlivých porcích balena v ochranné atmosféře a ve vakuu.
I tato činnost probíhá v místnosti se sníženou teplotou a při dodržování všech podmínek provozní a osobní hygieny.
Následuje uložení do chladícího boxu při teplotě 2°C.
Takto vyrobená hotová jídla jsou pravidelně podrobována laboratornímu vyšetření.
Výsledky těchto vyšetření potvrzují správnost výrobní technologie a naměřené mikrobiologické hodnoty odpovídají hodnotám pro výrobu kojenecké stravy.


foto 2 foto 1

foto 4 foto 3

foto 6 foto 5